اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

افزایش فشارها همچنان بر گرده تولیدات صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

مرکز آمار تورم تولیدکننده در حوزه های تولیدی و خدماتی را برای تابستان امسال منتشر کرده است که بررسی جزئیات آن نشان می دهد که بخش تولید صنعتی کشور کماکان فشار بیشتری را نسبت به دیگر حوزه های خدماتی تحمل می کند.