اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اقتصاد بانک محور، بازار سرمایه محور می شود

درخواست حذف اطلاعات

از طرفی، نهاد های مالی بازار از جمله تامین سرمایه ها، کارگزاران، مشاوران و ... می بایست مقداری جدی تر چنین موضوعاتی را دنبال کنند و فقط یک معامله ساده در بازار ثانویه جزو اهداف نیست. از سویی، اگر این نهاد ها بتوانند در موضوعاتی همانند ادغام و تملیک با بانک ها به دلیل اینکه برخی از آنها نهاد هایی وابسته به بانک ها هستند، وارد شوند تا بنگاه های خود را وارد بازار سرمایه کنند، وضعیت مطلوب تری را تجربه خواهیم کرد