اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تردیدها پیش بینی انتخابات امریکا را دشوار کرده است

درخواست حذف اطلاعات

امریکایی ها سه شنبه برای گزینش ٤٣۵عضو مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای مجلس سنای این کشور پای صندوق های رای می روند. در بیشتر ۵٠ ایالت امریکا، علاوه بر گزینش اعضای کنگره، فرمانداران و شهرداران و نیز دیگر مقامات محلی همزمان انتخاب می شوند و در پاره ای موارد همه پرسی هایی درباره مسائل محلی و ایالتی انجام می گیرد. در انتخابات امسال ٣٦ تن از فرمانداران، که قوه مجریه در ایالت ها را در دست دارند، برگزیده می شوند