اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مهاجرت؛ پیامد تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی، بازگشت ریشه های تاریخی مهاجرت به اواسط دوران قاجار و پیدایش مشروطه

درخواست حذف اطلاعات

خشکسالی، ریزگردها و کمبود شدید آب ممکن است کشور را با مهاجرت های گسترده در اقصی نقاط و حتی از نیمه جنوبی به نیمه شمالی روبه رو کند و در صورتی که تمهیداتی برای مقابله با این امور اندیشیده نشود، به بحران های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر خواهد شد