اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تحریم نفت ایران و خطر افزایش بهای جهانی

درخواست حذف اطلاعات

درحالی که آمریکا با عقب نشینی آشکار از موضع قبلی خودبرای صفر کردن صادرات نفت ایران،معافیت هایی را برای برخی کشورها لحاظ کرداما همچنان کارشناسان معتقدندخطر افزایش بهای طلای سیاه، بازار را تهدید می کند.