اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

جان سخت؛ حکایت صادرات نفت ایران

درخواست حذف اطلاعات

دولت ترامپ سرانجام با این حقیقت که بسیاری از مدت ها پیش می دانستند روبرو شد که قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.