اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

واگذاری مسکن اجتماعی به شهرداری ها

درخواست حذف اطلاعات

مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده درباره اولویت ها در بخش مسکن تاکید کرد: مسکن اجتماعی طرحی است که سال ها درباره آن صحبت می شود اما آیا کسی تاکنون چند صفحه ای درباره مسکن اجتماعی نوشته است که بتوانیم از آن استفاده کنیم؟ این در حالی است که مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی به اجرا رسیده و اجرای آن بر عهده شهردار ی ها تحت عنوان ارایه خدمات اجتماعی است.