اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

رونق اجاره داری در گروی ثبات اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

زمانی نه چندان دور در فرهنگ عامیانه کشور ما از اجاره نشینی به عنوان خوش نشینی یاد می شد، بدین معنا مستاجرکسی بود که به جای اینکه زحمت پس انداز و خرید خانه را به خود دهد، در یک واحد اجاره سال ها سکونت می کرد و با خوش نشینی روزگار خود را می گذراند.