اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مسکن استیجاری نیازمند امکان سنجی

درخواست حذف اطلاعات

پس از تجربه نه چندان موفق مسکن مهر، دولت تاکنون نتوانسته اقدام عملی موثری برای کمک به حل مشکل مسکن اقشار ضعیف جامعه انجام دهد.