اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

بازار مسکن در انتظار اجاره داری حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 95، حدود 60.5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30.7 درصد مستأجر هستند. همچنین طبق همین آمارها، 79.2 درصد خانوارهای روستایی مالک هستند درحالی که 12.3 درصد آنها محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده اند.