اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تکنولوژی با منافع عده ای تعارض دارد

درخواست حذف اطلاعات

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکنولوژی با منافع عده ای تعارض دارد، گفت: بکارگیری مولفه های اقتصادی و فناوری در سیاست های توسعه تکنولوژی و ایجاد اکوسیستم توسعه نوآوری ها به تنهایی موثر نیست و باید در کنار آن نیز توجه به مولفه های فرهنگی و اجتماعی را در اولویت قرار دهیم.