اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ثبات نسبی بازار ارز نشانه چیست؟ دلایل ثبات فعلی و عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در آینده

درخواست حذف اطلاعات

بازار ارز ایران خود را با پیش خور کردن نرخ ها در یکسال اخیر، فروش نفت به طرف های تجاری که معافیت از تحریم های امریکا دریافت کرده اند و ایجاد حساب های ویژه ایران در کشورهای مختلف و تهاتر کالاها و خدمات با فروش نفت وگاز، ذخایر بانک مرکزی، تدابیر و اقدامات دولت در دوماه اخیر، اثر نقدینگی و مخارج دولت بر اقتصاد و... سازگار می کند و تا زمانی که اتفاق بنیادین و شوک دیگری به اقتصاد وارد نشود و حجم نقدینگی، مخارج دولت، تزریق پول، یارانه ها، فروش و درآمد حاصل از نفت و... با تغییرات زیاد همراه نشود، می توان انتظار داشت که با روندی با ثبات نسبی و نوسانات کمتر مواجه باشد